استاد ارشیا عینی

آموزش ساز های تار و سه تار

ارشیا عینی
ارشیا عینی

شروع فراگیری موسیقی از سال 80 با پیانو نزد آقایان علی افسری و آرش ماهر شروع فراگیری ردیف های آوازی موسیقی ایرانی از سال 85 نزد جناب مجید روزیطلب فراگیری ساز تنبک نزد جناب بناکار از سال 86 فراگیری ساز سه تار نزد استاد علیرضا گلشن از سال 87 استفاده از کلاسهای مکتب استاد علیزاده از سال 90 فراگیری ساز تار خدمت استاد کیوان ساکت از سال 90 استفاده مستمر از محضر استاد شعاری از سال 92 تا کنون استفاده از محضر استاد هوشنگ ظریف از سال 93 استفاده از محضر استاد بهروز همتی از سال 94 -فعالیت در گروه موسیقی ترانه ساز شرکت در جشنواره گروه نوازی موسیقی فارس به همراه گروه موسیقی نوای آبنوس سال 93
تنظیم قطعه ی والس تاجیکی با آهنگسازی دولتمندخلف برای ساز های سه تار , بم تار , پیانو , ویولون سل و تبلا
ساخت موزیک ویدئو جانان و ارائه توسط شبکه های معتبر جهانی