استاد عباس نظافت

آموزش پیانو

عباس نظافت

سوابق فراگیری موسیقی :


فراگيري پيانو نزد آقاي بهرام نصرالهي از سال 84 تا 88
فراگيري مباني تئوري سلفژ و موسيقي در دوره هاي کامل آهنگ سازي نزد آقاي داوود جعفري از سال 89 تا 93
فراگيري دوره هاي تکميلي سلفژ و آهنگ سازي نزد آقاي پويان نادري در سال هاي 92 تا 93
فراگيري پيانو نزد خانم ايرينا واسيلوريا شواچکو در سال هاي 91 تا 93
دارای مدرک مربی گری پیانو از آکادمی رلییانس فرانسه مورد تایید اتحادیه اروپا

سوابق اجرایی :


1. رسيتال پيانو- شيراز-2/4/91
2. رسيتال پيانو- شيراز-26/9/95
3. دوئت پيانو و ويولن- گناوه – 17و18/11/92
4. دوئت پيانو و ويولن- بوشهر – 17/12/92
5. دوئت پيانو و ويولن- اهواز - ارديبهشت 93
6. دوئت پيانو و ويولن- رشت – 1/3/93
7. دوئت پيانو و ويولن- تهران – 15/5/93
8. رسيتال پيانو- شيراز- 7/4/92
9. رسيتال پيانو- شيراز- 25/12/92
10. رسيتال پيانو- دانشگاه شيراز- 23/7/90
11. رسيتال پيانو- شيراز- ارديبهشت 91
12. رسيتال پيانو- شيراز- بهمن 91
13. رسيتال پيانو- شيراز- 7/4/92
14. رسيتال پيانو- شيراز- 31/3/93
15. رسيتال پيانو- شيراز- 22/7/89
16. رسيتال پيانو- شيراز- 12/5/86
17. رسيتال پيانو- شيراز- 20/9/88
18. رسيتال پيانو- شيراز- 2/4/91
19. رسيتال پيانو- شيراز- 19/8/91
20. رسيتال پيانو- شيراز- 30/2/94

کنسرت های هنرجویی :


1.آموزشگاه ترانه ساز سال خردادماه و آذر ماه 95
2.آموزشگاه عارف سال دی ماه 95
3.آموزشگاه عارف تیر ماه و دی ماه 96
4.آموزشگاه ترانه ساز بهمن 96

سوابق پژوهشی :


1. چاپ مقاله در مجله فرهنگي هنري دانشگاه آزاد هنر و معاري در تاريخ 2/8/92 با عنوان "چگونه تمرينات سازيمان را زمان بندي کنيم؟"
2. چاپ مقاله در ماهنامه علمي فرهنگي دانشگاه آزاد شيراز با عنوان "چگونه ميتوان نوازنده خوبي شد ؟" آذر ماه 92
3. نگارش پايان نامه دوره کارشناسي با موضوع "آموزش پيانو به نابينايان" سال94
4. مصاحبه در برنامه راديويي فارس با موضوع موسيقي از سال 92 تا 93
5. ايجاد متد آموزش تئوري موسيقي به صورت عملي روي پيانو

فعاليت هاي جنبي و سوابق تدریس :


1. تدريس در آموزشگاه هاي آزاد موسيقي از سال 1390 تا کنون
2. عضو کميته تخصصي موسيقي کلاسيک انجمن موسيقي فارس از ابتداي شهريور 96 به مدت دو سال
3. عضو هييت ژوري در جشنواره تئاتر دانشجويي دانشگاه آزاد از 23 تا 27 ارديبهشت 92
4. تدريس در مقطع ديپلم موسيقي آموزشگاه موسيقي سلمک
5. تدریس در دانشگاه علمی کاربردی موسیقی واحد شیراز
6. دارای نمایندگی از آکادمی رلییانس فرانسه در تمام رشته های هنری
7. انتشار مجموعه رپرتوار آموزشی پیانو در 9 جلد از مبتدی تا پیشرفته

آهنگ سازي تئاتر :


1. مرگ در مي زند 4/10/90
2. درستکارترين قاتل دنيا 24/12/90
3. لباس براي مهماني 7/10/95
4. مخزن- بهمن 93
5. خودکشي 3/10/93
6. آهنگسازي بيش از 30 تئاتر ديگر در نقاط کشور
7. آهنگ سازي , تنظيم و خوانندگي 10 قطعه آوازي با ضبط استاديويي