استاد سارا جعفری

آموزش ساز عود

سارا جعفری

کارشناسی نوازندگی ساز ایرانی
آغاز موسیقی از 12سالگی


فراگیری ساز عود نزد اساتید بزرگ :


دکتر نگار بوبان,شهرام غلامی, حسین بهروزی نیا,مجید درخشانی , هادی آذرپیرا, رامین وطن نیا و...

فعالیت های هنری :


کسب مقام دوم هفتمین جشنواره گروه نوازی با گروه بانوان بامداد همکاری با گروه بامداد,مشتاق,هیراد و