استاد آزاده یوسفی

آواز کلاسیک و پاپ

آزاده یوسفی

در سال 1369 به دنیا آمد. فر اگیری موسیقی را با ساز پیانو نزد افشین قاسمیان آغاز کرد و در ادامه از محضر اساتیدی چون پدرام نحوی زاده و فرزاد فضلی بهره برد. مبانی سلفژ و هارمونی را نزد علی رادمان و مبانی موسیقی و فرم را نزد علی بهرامی فرد و تاریخ موسیقی را نزد فرزاد فضلی فرا گرفت. وی همچنین آواز کلاسیک را از سال 1387 با عضویت در گروه کر شیراز به رهبری احسان سالاری آغاز کرد. همزمان با عضویت در گروه های کر مختلف مشغول به فراگیری صداسازی آواز کلاسیک نزد استاد حمید خسروشاهی شد و همچنین از محضر اساتیدی چون ماریو تقدسی و هاسمیک کارپتیان بهره برد.


سوابق اجرایی :


1. اجرای کوارتت های آوازی رنسانس با آنسامبل کانتو به سرپرستی حمید خسروشاهی در مهرماه سال 94 –
2. اجرا با ارکستر موسیقی معاصر پارس به رهبری علی رادمان به عنوان خواننده سوپرانو در شهریور ماه 93 –
3. اجرا در کنسرت گروه کر شیراز به عنوان خواننده سوپرانو اردیبهشت ماه سال 92 –
4. مقام دوم جشنواره گروه نوازی استان فارس در بخش کلاسیک با گروه کر شیراز –
5. چندین اجرای آواز کلاسیک در آموزشگاه های شیراز و تهران