جمعه

فربد یداللهی

شنبه __ پنج شنبه

عباس نظافت

سه شنبه __ پنج شنبه

طناز کمپانی

گیتار پاپ

شنبه

امیر نبی پور


گیتار کلاسیک

یک شنبه

محمدهاشم صمیمی


گیتار کلاسیک

چهار شنبه

شهاب خائفی

یک شنبه

سرور دژ


چهارشنبه

سارا زندوکیلی

دو شنبه

کیارمین محمد نژاد

محمد مهاجر

پنج شنبه

ارشیا عینی

پنج شنبه

آمنه زیادی

یک شنبه

ایمان حجار


پنج شنبه

شیرین فلاحی

یک شنبه

ایمان حجار

دو شنبه

سارا جعفری

پنج شنبه

شهرام سلطان پور

آواز پاپ

چهار شنبه

سینا زرتشت


آواز سنتی

شنبه

هدایت رضایی


آواز کلاسیک

یک شنبه

آزاده یوسفی

دو شنبه

سه شنبه

پنج شنبه

محمد مهاجر

دو شنبه

سه شنبه

پنج شنبه

محمد مهاجر

برنامه هفتگی
روز ساز استاد
شنبه پیانو عباس نظافت
گیتار پاپ امیر نبی پور
آواز سنتی هدایت رضایی
سلفژ و تئوری موسیقی محمد مهاجر
یک شنبه گیتار کلاسیک محمدهاشم صمیمی
دف و تنبک ایمان حجار
موسیقی کودک(ارف) سرور دژ
دو شنبه سنتور کی آرمین محمد نژاد
سلفژ و تئوری موسیقی محمد مهاجر
عود سارا جعفری
سه شنبه ویولن طناز کمپانی
موسیقی کودک(ارف) سرور دژ
چهار شنبه گیتار کلاسیک شهاب خائفی
آواز پاپ سینا زردشت
موسیقی کودک (ارف) سارا زند وکیل
پنج شنبه پیانو عباس نظافت
تار و سه تار ارشیا عینی
کمانچه آمنه زیادی
دف و تنبک شیرین فلاحی
سلفژ و تئوری(هارمونی)موسیقی محمد مهاجر
نی شهرام سلطان پور
جمعه تنبک و اودو فربد یداللهی