استاد سرور دژ

آموزش موسیقی کودک

سرور دژ

ساز سنتور را در سال ١٣٨١ نزد استاد ارجمند رضا صلاحی آغاز کرد, در سال١٣٨٣ ساز تنبور را نزد استاد جهانبخش رستمى اموخت و در گروه تنبور نوازان گوران به سرپرستى استاد جهانبخش رستمى مشغول به فعاليت شد .
در سال ١٣٨٤نزد آقای محمد علی میری دوره فشرده تئورى موسیقى كلاسيك و سلفژ را آموخت .
از سال ١٣٨۵ دوره مربیگری موسیقی کودک را نزد آقای سعید ایرانبان فرا گرفت .


از فعالیت های هنری :


درسال ١٣٨۶ بعنوان کار آموز و کمک مربی نزد آقای کریم ده بزرگی مشغول به فعالیت شد .
همکاری در اجرای ارکستر مربیان کودک و همکاری های متعدد در اجرای بخش کودک در سالن احسان ودیگر مکانها از جمله فعالیت های او میباشد.
وی هم اکنون در رشته نوازندگى ساز ايرانى مشغول به تحصيل است.