استاد شهاب خائفی

آموزش ساز گیتار کلاسیک

شهاب خائفی

تحصیلات :


کارشناس نوازندگی موسیقی جهانی, دانشگاه هنرتهران,دانشکده موسیقی, 1385-1390
کارشناس ارشد, نوازندگی موسیقی جهانی, دانشگاه هنرتهران,دانشکده 1393 -1390موسیقی

اساتید :


دکتر سیمون آیوازیان
فرزین طهرانیان
دکتر مهرداد پاکباز

افتخارات :


1. Best Paper for the 11th WSEAS International Conference on ACOUSTICS & MUSIC: THEORY & APPLICATIONS (AMTA’10), Using the Golden Section to Design a Kamanche, pp. 40-45, Shahab Khaefi, Mitra Jahandideh, Ahanali Jahandideh, Masoud Khaefi
2. مقام اول جشنواره موسیقی کویر کرمان 1391
3. مقام اول جشنواره موسیقی فجر (در بخش آنسامبل موسیقی کلاسیک غیر ایرانی )1392

اجراها :

1.(اجرای آثاری در جشنواره فجر (هفته ی گیتار کلاسیک) , 1390
2. اجراهایی در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر در قالب سولو, دوئت, 2 تریو و کوارتت, البرز, کرج
3. آنسامبل گیتار دانشگاه تهران به رهبری دکتر مهرداد پاکباز (با 3 رپرتواری از دوران مختلف موسیقی کلاسیک و آهنگسازان ایرانی): _اجرا در تالار شهید آوینی دانشگاه تهران, تهران (هفته ی گیتار کلاسیک) 1390
4.کنسرت در سال های 1393-1394 , در تالار رودکی تهران (کوارتت گیتار باران)
5. اجرای کوارتت گیتار باران در هفته ی "موسیقی از کلاسیک تا معاصر" 1393

سخنرانی در کنفرانس بین المللی :


1. October 12, 2012, “The Most Important Performing Arts Arisen from Shahnameh of Ferdowsi: "Shahnameh-khani and Naqqali of Shahnameh"”, the 83rd Annual Conference of the Indiana Academy of the Social Sciences, Indiana University Northwest, Gary, Indiana, USA
2. December 3, 2010, “Using the Golden Section to Design a Kamanche”, International Kemence Symposium, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey
3. June 15, 2010, “Using the Root Proportion to Design an Oud”, the 11th WSEAS International Conference on ACOUSTIC & MUSIC: THEORY & APPLICATIONS (AMTA’10), “G. Enescu” University, Iasi, Romania
4. June 15, 2010, “Using the Golden Section to Design a Kamanche”, the 11th WSEAS International Conference on ACOUSTIC & MUSIC: THEORY & APPLICATIONS (AMTA’10), “G. Enescu” University, Iasi, Romania

ارائه پوستر در کنفرانس بین المللی :


1. June 8, 2012, “The Most Important Performing Arts Arisen from Shahnameh of Ferdowsi: Shahnameh-khani and Naqqali of Shahnameh”, International Congress on Culture and Society, Ankara, Turkey.

مقالات انگلیسی :


1. Mitra Jahandideh, Shahab Khaefi, “The Most Important Performing Arts Arisen from Shahnameh of Ferdowsi: "Shahnameh-khani and Naqqali of Shahnameh"”, Journal of the Indiana Academy of the Social Sciences, Indiana University Northwest, Gary, Indiana, USA (have been Submitted)
2. Mitra Jahandideh, Shahab Khaefi, “the Historical View of Kamanche in Persia”, Shanghai International Conference on Social Science, Shanghai, China, August 2011.
3. Mitra Jahandideh, Shahab Khaefi, “Women’s Status During the Safavid Period”, Recent Researches in Social Science, Digital Convergence, Manufacturing and Tourism, Proceedings of the International Conference on SOCIAL SCIENCE, SOCIAL ECONOMY and DIGITAL CONVERGENCE (IC-SSSE-DC '11), Lanzarote, Canary Islands, Spain, May 27-29,2011, pp. 137-142
4. Mitra Jahandideh, Shahab Khaefi, Ahanali Jahandideh and Masoud Khaefi, “Using the Root Proportion to Design an Oud”, in the Book “Recent Advances in Acoustics & Music”, Proceedings of the 11 th WSEAS International Conference on ACOUSTIC & MUSIC: THEORY & APPLICATIONS (AMTA’10), “G. Enescu” University, Iasi, Romania, June13-15,2010, pp. 35-39.
5. Shahab Khaefi, Mitra Jahandideh, Ahanali Jahandideh and Masoud Khaefi, “Using the Golden Section to Design a Kamanche”, in the Book “Recent Advances in Acoustics & Music”, Proceedings of the 11th WSEAS International Conference on ACOUSTIC & MUSIC: THEORY & APPLICATIONS (AMTA’10), “G. Enescu” University, Iasi, Romania, June 13-15, 2010, pp. 40-45.

ترجمه کتاب (چاپ شده):


1. تفسیر "شکل دادن به یک خط ملودیک", نویسنده: پتر لوکاس گراف, 1 مترجم: میترا جهاندیده, شهاب خائفی Interpretation ‘How to Shape a Melodic Line’, Peter-Lukas Graf ISBN: 979-0-69850-042-5
2. آندلس تپنده "طعم زندگی در جنوب اسپانیا", نویسنده: آنا رویز, میترا جهاندیده , مترجم: شهاب خائفی 4 Vibrant Andalusia “The Spice of Life in Southern Spain”,Ana Ruiz ISBN: 987-964-04-7730-4
3. فلوت آوازخوان, نویسنده: پتر لوکاس گراف, مترجم: میترا 3 جهاندیده, شهاب خائفی Singing Flute, Peter-Lukas Graf ISBN: 979-0-69850-050-0